Quảng Cáo Và Hợp Tác

Chúng tôi nhận đặt quảng cáo trên SexPhe.Com
– Quảng Cáo có thể là Banner hoặc POPUP
– Banner sẽ là Banner TĨNH hoặc ĐỘNG
– Tạo Khả Năng Tương Thích Cao Nhất
Phương Thức Liên Hệ
– Thông Qua EMAIL [email protected]

Lợi Ích Với Đối Tác
– SexPhe.Com với lượng truy cập cực lớn đến từ google.
– Được yêu cầu thay đổi 3 lần banner, Popup trong thời gian vẫn còn hiệu lực.
– Được yêu cầu gỡ quảng cáo, hoặc thêm banner.

Trao đổi liên kết, textlink
– nếu website của bạn có lượng truy cập tương tự, chúng ta có thể trao đổi liên kết với nhau

Khách đang online
online